Скорочення меж СЗЗ (Санітарно-захисної зони)

Зворотній зв'язок