Послуги:

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Скорочення меж cанітарно-захисної зони

Дозвіл на викиди в атмосферне повітря

Поводження з відходами

Технічний регламент для штучного розведення, утримання та вирощування аквакультури (рибництво)

Екологічний супровід підприємства

Утилізація небезпечних відходів

спеціальне водокористування

Зворотній зв'язок